Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti STN alebo nepodstatnej časti TNI

1. Identifikácia žiadateľa

Späť