Zvoľte žiadosť

Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie podstatnej časti

podľa § 14 ods. 6 písm. a) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (viac ako 1 strany formátu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu normy)

Vyplniť žiadosť

Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti

podľa § 14 ods. 6 písm. a) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (najviac 1 strany formátu A4 z celkového rozsahu)

Vyplniť žiadosť

Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie podstatnej časti

podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (viac ako 1 strany formátu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu normy)

Vyplniť žiadosť

Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti

podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (najviac 1 strany formátu A4 z celkového rozsahu)

Vyplniť žiadosť