Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie podstatnej časti STN alebo podstatnej časti TNI

Prehľad

citovaním podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je doslovné uvedenie znenia viac ako jednej strany formátu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.

Skôr než začnete

V procese od vás budeme požadovať nasledovné údaje:

Späť Začať teraz