Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie podstatnej časti STN alebo podstatnej časti TNI

1. Identifikácia žiadateľa

Späť