Žiadosť o udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej časti STN alebo nepodstatnej časti TNI

Prehľad

citovaním nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je doslovné uvedenie znenia najviac jednej strany formátu A4 z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.

Skôr než začnete

V procese od vás budeme požadovať nasledovné údaje:

Späť Začať teraz